Fatih Altaylı’dan şok iddia: Davutoğlu istifasını verdi..!

Hayat Şarkısı 13.bölüm fragmanı

Wolfsburg, Gomez’i istiyor

Bursa saldırısını TAK üstlendi

Genç çiftçilere 30 bin TL destek için başvurular başlıyor

Ekonomi, Gıda 13 Nisan 2016

Genç çiftçilere 30 bin TL destek için başvurular başlıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç çiftçi projelerinin desteklenmesiyle ilgili hazırlanan Uygulama Rehberine ilişkin yaptığı açıklamada, bu projeden yararlanacak olan genç çiftçilerin, Bakanlığın İl ve İlçe Müdürlüklerine hiçbir masraf yapmadan başvurabilecekleri belirtildi.

faruk[1]

Çelik’in açıklaması şöyle:

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hazırlanan ve kamuoyunda genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği olarak bilinen projenin Uygulama Rehberi yayımlandı.

Söz konusu Karar doğrultusunda çıkarılan Tebliğ uyarınca hazırlanan Uygulama Rehberine göre, bu projeden yararlanacak olan genç çiftçilerimiz, Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerine hiçbir masraf yapmadan başvurabilecekler.

Proje için gerekli olan bilgiler, Bakanlığımız personelince hazırlanan program (gencciftci.tarim.gov.tr) içerisinde bulunmakta olup bir proje hazırlatılmasına gerek olmaksızın bu adres üzerinden başvuru yapılabilecek.

Başvurular 12 Nisan 2016 tarihinden itibaren bu yazılım programı üzerinden alınmaya başlanacak.

Dosya hazırlama ve proje hazırlama ücretleriyle ilgili kamuoyunda dolaşan söylentilere inanılmaması gerekiyor. Bu proje kapsamında genç çiftçilerden ne dosya parası ne de bir proje hazırlama ücreti alınmayacağı gibi piyasada böyle bir proje hazırlatılmasına da gerek bulunmamaktadır.”

Genç çiftçi desteği başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak genç çiftçilerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak, Okur-yazar olmak, Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak şartları aranacak.

tarım-gıda-www.trhaberler.com

Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinde yaşayan ve hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilecek.

Genç çiftçi desteğine başvurular, Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra başlayacak ve 30 gün içinde yapılacak.

Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak Ziraat Bankası tarafından, TL olarak yapılacak. İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberi çerçevesinde ve belirlenecek miktarda genç çiftçinin muvafakati ile TİGEM’e ön ödeme yapılabilecek.

Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremeyecek.

Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin; genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilmesi, Hibe sözleşmesi ekinde sunulan hibe desteğinin, verilecek proje giderleri kapsamında yer alması, İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi veya belgelere dayandırılması gerekecek.

traktor-trhaberler

Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan alımı giderleri, Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımlarını TİGEM’den hayvan alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirecekler.

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmeyecek.

Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi hazırlanarak yayımlanacak ve bu yayınlar, uygulamaya esas teşkil edecek.

Tebliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların çözümünde Bakanlık yetkili olacak.

Genç çiftçi destek projesine kimler müracaat edebilir?

Kaynak : gidahatti.com

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.